język: PolskiEnglish
Promocja! SKUTERY OSA :: 23,26 zł ::.

SPAWANIE ŁUKOWE W OSŁONACH GAZOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

WydawnictwoKabe

AutorLeon Mistur

ISBN978-83-89387-81-3

Liczba stron308

Oprawamiękka

FormatA5

Rok wydania2010

Językpolski


Produkt archiwalny
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i międzynarodowych
Podręcznik dla spawalników

 Zmian i uzupełnień w niniejszym czwartym wydaniu tej książki dokonał mgr inż. Bolesław Kurpisz.
          Książka przeznaczona jest dla spawaczy, instruktorów i wykładowców kursów spawania metodami MAG/MIG i TIG, a także dla uczniów szkół technicznych o kierunku spawalniczym. Mogą z niej również korzystać spawacze chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.
          Książka obejmuje tematykę nauczania teoretycznego dostosowaną do programów szkolenia na kursach spawania w osłonach gazowych. Omawia również zasady szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Wstęp
Rozdział I
Technologia produkcji wyrobów hutniczych
1. Ogólne wiadomości o metalach i niemetalach
2. Wytwarzanie surówki
3. Wytwarzanie żeliwa
4. Wytwarzanie staliwa
5. Wytwarzanie stali
6. Przeróbka stali
7. Wyroby hutnicze (blachy, kształtowniki, rury)
Rozdział II
Technologiczność spawania metali
1. Określenie spawalności
2. Budowa strukturalna złącza spawanego
3. Wpływ składników stopowych na własności stali
4. Własności metali
4.1. Własności fizyczne metali
4.2. Własności mechaniczne metali
4.3. Własności chemiczne metali
Rozdział III
Stale, staliwa, żeliwa i metale nieżelazne
1. Stale
2. Staliwo
3. Żeliwo
4. Metale nieżelazne
4.1. Miedź (Cu) i stopy miedzi
4.2. Aluminium (Al) i stopy aluminium
4.3. Tytan i jego własności
Rozdział IV
Operacje technologiczne spawania
1. Zalecenia ogólne
2. Ukosowanie brzegów blach i rur
3. Sczepianie blach i rur przed spawaniem
4. Rodzaje złączy spawanych
5. Rodzaje spoin
6. Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947
7. Rysunek techniczny
Rozdział V
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
1. Zjawiska powstawania naprężeń i odkształceń
2. Zapobieganie odkształceniom spawalniczym
3. Przyrządy pomocnicze przy spawaniu zapobiegające odkształceniom
4. Usuwanie odkształceń spawalniczych za pomocą prostowania
4.1. Prostowanie mechaniczne
4.2. Prostowanie termiczne
4.3. Technika prostowania termicznego
4.4. Prostowanie konstrukcji spawanych
Rozdział VI
inne procesy spawania (ogólnie)
1. Wiadomości wstępne
2. Spawanie gazowe (311)
3. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi (111)
4. Spawanie łukiem krytym (12)
5. Spawanie elektrożużlowe (72)
6. Spawanie elektrogazowe (73)
7. Spawanie plazmowe (15)
8. Spawanie elektronowe (51)
9. Spawanie laserowe (52)
Rozdział VII
procesy zgrzewania (ogólnie)
1. Wiadomości ogólne
2. Zgrzewanie rezystancyjne (2)
2.1. Zgrzewanie doczołowe zwarciowe (25)
2.2. Zgrzewanie doczołowe iskrowe (24)
2.3. Zgrzewanie punktowe (21)
2.4. Zgrzewanie garbowe (23)
2.5. Zgrzewanie liniowe (22)
3. Zgrzewanie tarciowe (42)
4. Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny (43)
5. Zgrzewanie wybuchowe (441)
ROZDZIAŁ VIII
Obróbka cieplna złączy spawanych
1. Wiadomości ogólne
2. Wyżarzanie zmiękczające
3. Wyżarzanie odprężające
4. Wyżarzanie normalizujące
5. Wyżarzanie rekrystalizujące
Rozdział IX
Cięcie termiczne metali (8)
1. Podstawy teoretyczne cięcia tlenem (81)
2. Palniki do cięcia tlenem
3. Obsługa palnika do cięcia tlenem
4. Technika cięcia
5. Urządzenia do cięcia częściowo zmechanizowanego
6. Urządzenia do cięcia zmechanizowanego
7. Cięcie plazmowe (83)
8. Cięcie laserowe (84)
Rozdział X
Żłobienie i cięcie łukowo-elektryczne (87)
1. Wiadomości ogólne
2. Żłobienie łukowe – elektropowietrzne elektrodami węglowymi (871)
3. Żłobienie i cięcie łukowe elektrodami otulonymi
Rozdział XI
Podstawy elektrotechniki
1. Energia elektryczna i jednostki energii
2. Własności magnetyczne
3. Energia elektryczna
4. Napięcie elektryczne
5. Natężenie prądu (prąd elektryczny)
6. Rezystancja (oporność elektryczna)
7. Prąd stały i prąd przemienny
8. Moc elektryczna
9. Praca elektryczna
10. Sprawność elektryczna
Rozdział XII
Łuk elektryczny i jego własności
1. Powstawanie łuku elektrycznego
2. Charakterystyka łuku
3. Charakterystyka cieplna łuku spawalniczego
4. Ugięcie łuku
5. Elastyczność łuku
6. Charakterystyka łuku przy spawaniu metodami MIG/MAG
Rozdział XIII
Urządzenia i sprzęt do spawania w osłonie gazów metodami MAG/MIG (135/131)
1. Charakterystyka urządzeń MAG/MIG
2. Podajniki drutu elektrodowego
3. Uchwyty do spawania metodami MAG i MIG
4. Wyposażenie dodatkowe
4.1. Butle na gazy techniczne
4.2. Reduktory butlowe do CO2 i argonu
4.3. Podgrzewacz elektryczny do CO2
5. Materiały dodatkowe do spawania metodami MAG/MIG
5.1. Dwutlenek węgla (CO2) wg PN-EN ISO 14175
5.2. Argon (Ar) wg PN-EN ISO 14175
5.3. Mieszaniny gazowe wg PN-EN ISO 14175
5.4. Druty elektrodowe lite
5.5. Druty proszkowe
ROZDZIAŁ XIV
Technologia i technika spawania metodami MIG/MAG
1. Spawanie metodą MAG
2. Spawanie stali niestopowych
3. Spawanie stali niskostopowych
4. Spawanie stali wysokostopowych
5. Sposoby zabezpieczające grań spoiny przy spawaniu stali stopowych
6. Technika spawania w osłonie gazów
6.1. Spawanie w pozycji podolnej (PA wg PN-EN ISO 6947)
6.2. Spawanie w pozycji pionowej (PF) (PG)
6.3. Spawanie w pozycji naściennej (PC)
6.4. Spawanie w pozycji sufitowej (PE) i okapowej (PD)
7. Spawanie w pełni zmechanizowane
ROZDZIAŁ XV
Spawanie w osłonie argonu metodami TIG i MIG
1. Wiadomości ogólne
2. Urządzenia i sprzęt do spawania metodą TIG
3. Wyposażenie stanowiska do spawania metodą TIG
3.1. Zastosowanie niektórych urządzeń elektrycznych
4. Dodatkowe wyposażenie stanowiska w sprzęt i materiały
4.1. Uchwyty do spawania w osłonie argonu
4.2. Butle do argonu
4.3. Reduktory butlowe do argonu
4.4. Elektrody wolframowe
4.5. Druty i pręty do spawania metodą TIG
5. Technologia spawania metodami TIG i MIG
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przygotowanie do spawania
5.3. Technika spawania metodą TIG
6. Spawanie metodą MIG
6.1. Technika spawania metodą MIG
7. Spawanie zmechanizowane metodami TIG i MIG
ROZDZIAŁ XVI
Niezgodności spawalnicze i wady w złączach spawanych
1. Objaśnienia wstępne
2. Systematyka niezgodności spawalniczych
3. Niezgodności w złączach spawanych według normy PN-EN ISO 6520-1
3.1. Brak przetopu (402)
3.2. Wyciek (504)
3.3. Nadlew spoiny (502)
3.4. Niezupełne wypełnienie rowka (511)
3.5. Podtopienia od strony lica i grani (501)
3.6. Krater (2024)
3.7. Pęknięcie (100)
3.8. Pęcherze i pory gazowe (2011, 2017)
3.9. Wtrącenie żużla (301)
3.10. Przyklejenie (401)
3.11. Ślad zajarzania (601)
4. Poziomy jakości wykonywania złączy spawanych
ROZDZIAŁ XVII
Kontrola połączeń spawanych
1. Wiadomości ogólne
2. Badania nieniszczące
2.1. Badania wizualne (PN-EN 970)
2.2. Badania szczelności
2.3. Badania penetracyjne (wg PN-EN 571-1)
2.4. Badania radiograficzne (PN-EN 1435)
2.5. Badania ultradźwiękowe (PN-EN 1714)
2.6. Badania magnetyczne – proszkowe (PN-EN 1290)
3. Badania niszczące
3.1. Próby łamania
3.2. Próby rozciągania
3.3. Próby zginania
3.4. Próby udarności
3.5. Badania metalograficzne
ROZDZIAŁ XVIII
Zasady szkolenia i egzaminowania spawaczy według programów i wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
1. Wiadomości wstępne
2. Krajowy system szkolenia spawaczy
3. Programy szkolenia spawaczy według wytycznych Instytutu Spawalnictwa
4. Egzaminowanie spawaczy według Wytycznych W-IS-17 Instytutu Spawalnictwa [22]
4.1. Objaśnienia wstępne
4.2. Dopuszczenie do egzaminu końcowego
4.3. Egzamin teoretyczny
4.4. Zasady oznaczania egzaminów spawaczy po kursach spawania
4.5. Zasady wykonywania złączy egzaminacyjnych
4.6. Złącza egzaminacyjne po kursach spawania
5. Egzaminowanie spawaczy według norm europejskich (EN) i międzynarodowych (ISO)
5.1. Objaśnienia wstępne
5.2. Oznaczenie egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606
5.3. Zakresy uprawnień wynikające ze zdanego egzaminu
5.4. Badania złączy egzaminacyjnych
5.5. Kryteria oceny złączy egzaminacyjnych
5.6. Poprawkowe złącze egzaminacyjne
5.7. Okres ważności uprawnień spawacza
5.8. Przedłużanie ważności uprawnień spawacza
5.9. Świadectwo Egzaminu Spawacza
Rozdział XIX
Modułowe szkolenie spawaczy według programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW)
1. Objaśnienia wstępne
2. System szkolenia spawaczy według programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW)
ROZDZIAŁ XX
Przepisy bhp i przeciwpożarowe
1. Wiadomości ogólne
2. Ochrona oczu przy spawaniu
3. Przepisy bezpieczeństwa pracy przy cięciu gazowym
3.1. Butle tlenowe i acetylenowe
3.2. Palniki
4. Przepisy bezpieczeństwa przy spawaniu łukowym
4.1. Porażenie prądem elektrycznym
4.2. Spawarki i sprzęt do spawania
4.3. Przypadki porażenia i pierwsza pomoc
5. Oparzenia cieplne
6. Zaprószenie oka
7. Spawanie naczyń po materiałach palnych
8. Praca na wysokości
9. Wentylacja stanowisk spawalniczych
10. Tablice ostrzegawcze
11. Przepisy przeciwpożarowe
12. Obsługa gaśnic
13. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przy spawaniu
Literatura
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator